Faktoring dla firm

Zastanawiasz się nad formą finansowania swojej firmy? Jedną z metod, która obecnie cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców, jest faktoring. Najogólniej mówiąc, faktoring polega na wykupieniu bezpośrednio przez bank, przed terminem płatności, należności firmy. W związku z tym bierze się pod uwagę nie tylko firmę, ale także jej dłużników.

Faktoring bankowy i pozabankowy

Korzyści, jakie daje faktoring:

  • odblokowanie firmowych pieniędzy,
  • możliwość wydłużania terminu spłaty należności,
  • korzystne oprocentowanie,
  • kontrola spłaty faktur przez bank lub inny faktor,
  • możliwość ustalenia okresu spłaty kredytu.

 

Dla nas nie są najważniejsze wyniki finansowe firmy, ale to, w jaki sposób jest prowadzona , jaką ma historię, kim są odbiorcy.

 

Analizując transakcję bierzemy pod uwagę 3 aspekty:

1. Klient

2. Odbiorcy

3. Należności

 

Kierujemy się zasadą, iż dwa z nich muszą być dobrej jakości, by możliwe było nawiązanie współpracy z Klientem. Oznacza to, iż Klient gdy posiada wierzytelności dobrej jakości oraz stałych i wiarygodnych odbiorców, otrzyma finansowanie w postaci faktoringu.

Ze swojej strony poza finansowaniem faktur oferujemy: monitoring należności, weryfikację odbiorców, przejęcie ryzyka wypłacalności, ubezpieczenie należności.

 

Podstawowe warunki jakie powinien spełniać Klient, by mógł nawiązać z nami współpracę to:

– deklarowany obrót do faktoringu w ciągu 12 miesięcy – od 2,5 mln złotych ( segment mikro 1,0 mln)

– stała – powtarzalna grupa odbiorców

– brak podmiotów powiązanych wśród odbiorców deklarowanych do faktoringu

– brak pomniejszeń wierzytelności (kompensaty, duże ilości korekt)

– terminy płatności 14-150 dni

 

Z chęcią finansujemy:

1.Finansujemy stat upy ( zwłaszcza jeśli są mocni Odbiorcy i właściciele mają doświadczenie w branży);

2. Finansujemy „Feniksy” ( spółki powstałe na bazie doświadczeń podmiotów, które ogłosiły upadłość);

3. Sprzedajemy faktoring ubezpieczony (mamy świetną polisę – wysokie limity i dobra cena);

4. Łączymy Faktoring odwrotny, ale zawsze razem z klasycznym w proporcji 1/3;

5. Sprzedajemy Faktoring eksportowy (ostatnio podpisaliśmy umowę z Klientem gdzie Odbiorca jest z Kuwejtu więc i taka egzotyka nam się zdarza, kraje zawsze do uzgodnienia;

6. Sprzedajemy Faktoring dla transportu – to nasza mocna strona – 30% naszego portfela to firmy transportowe;

7. Finansujemy transakcje restrukturyzacyjne (zaległości w ZUS, US, w leasingach, straty, nawet ujemne kapitały się zdarzają, ale wtedy potrzebne plany i pomysł klienta na wyjście z kłopotów);

8. Finansujemy firmy w upadłości układowej;

 

Gwarantujemy czytelne procedury udzielenia kredytu. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą oraz podjęcia decyzji o współpracy.